Zavedení promazávání chunků

Vzhledem k tomu, že hlasování dopadlo ve prospěch o zavedení již předtím zmíněného promazávání neaktivních chunků, rozhodl jsem se ho tedy uvést do provozu.

Včera proběhlo testování a vše fungovalo jak mělo. Což tedy znamená:
Od dnešního dne za týden, 26. 8. 2019, dojde k ostrému zavedení pluginu.
– Do té doby si zareskujte to, o co nechcete přijít. Při prvotním spuštění totiž dojde k promazání většiny chunků, tudíž to, co není zareskované/v regionu, bude vyresetováno do původního stavu.
– V momentě promazání budou dané oblasti nenávratně pryč.
– Prozatím bude nastaveno že se budou chunky mazat po 7 dnech neaktivity.
– Zahrnuty v promazávání budou všechny 3 hlavní světy. Tudíž samotný survival, Nether a End.

//EDIT
Promazávání začne v 18:00. Počítejte tedy s několikatihodinovou nedostupností serveru. O jeho opětném uvedení do provozu budete informováni zde.

//EDIT 26. 8. 2019, 19:40
Plugin aktivován a svět úspěšně promazán. Server je opět přístupný. Od této chvíle se chunky, které nebudou navštívené nikým déle jak 7 dní, automaticky smažou.

Zároveň se tímto zatím odstupuje od nápadu ohledně zmenšení mapy. Zatím to není zrovna nutné. I tak díky všem kteří se účastnili hlasování.

Oprava Questů

Po nějaké té době pátrání, stahování potřebných knihoven a všech ostatních věcech, se mi podařilo upravit plugin zajišťující fungování Questů.

Co to znamená?
V prvé řadě to, že před samotnou úpravou došlo k vytvoření zálohy, přesněji 16. 08. 23:21. Tudíž následující 1-2 dny berte s rezervou. Je to zkušební doba během které se uvidí jestli jsou tedy Questy opraveny, pokud ne, a dojde k nějaké větší chybě, která by způsobila značný nepořádek na serveru, došlo by k nahrání zálohy z onoho času. Tudíž všechen postup od té doby by byl pro vás ztracen.

//EDIT 17. 8. 2019
Vzhledem k tomu, že od úpravy nedošlo k žádné chybě, a i těm kterým nefungovaly původně questy teď fungují zcela bez problémů bez zásahu adminů, uzavírám tímto zkušební dobu. Tudíž se nemusíte už bát že by jste přišli o postup kvůli nahrání zálohy.

Ovšem za předpokladu že bude vše fungovat jak má, znamená to že už nebude docházet k situacím kdy nešlo odevzdat itemy NPC.

Případné přetrvávající problémy mi hlašte ve hře přes /mail send KitsuneSakul <text>.

Výpadek serveru

V průběhu předchozích několika dní byl server nedostupný.

Bohužel nikdo z nás neměl dostat se na server a tím došlo k takové prodlevě. Server se automaticky zastavil z důvodu přeplnění disku. Došlo tedy k menšímu pročištění. Pro většinu lidí by to nemělo znamenat žádnou změnu, ovšem je možné, že pokud jste měli nějakou podzemní základnu, došlo k jejímu smazání.

Nejedná se o žádný wipe/smazání světa, jen byly trochu pročištěny některé zdánlivě neobydlené oblasti.

Ovšem je možné že může v brzké době dojít k podobné situaci. Proto pro vás mám dva dotazníky.

První dotazník:
– Zahrnuje návrh o zavedení pluginu, který je schopný po určité době co daný chunk nebyl navštíven, ho smazat. Což v praxi znamená ušetřené místo pro hráče a zároveň, například při zavedení v Endu, to že například End města, kde se nacházejí shulkeři/elytry, by byly taktéž automaticky po určité době resetovány. Residence by před tímto měly být chráněny. Šlo by pravděpodobně o interval 14 dnů.
Dotazník vyplňte zde.

Druhý dotazník:
– Zde jde o návrh zmenšit mapu. S tím že aktuální velikost mapy je přibližně 10 000 blocků každým směrem od spawnu (tudíž 20 000×20 000 celá mapa). Šlo by pouze o zmenšení, ne smazání celé mapy. Toto by obecně uvolnilo značné místo, s tím, že již aktuálně je mapa dost roztáhlá, a po překontrolování se stejně většina budov nacházela značný kus od borderu. Je tedy možnost, že by jste si sami přesunuli vše potřebné do určité oblasti (Například aby jste si přesunuli stavby max. do rozsahu 7 000 blocků od spawnu každým směrem.) s tím že venkovní oblast by byla smazána. Případně jestli by jste na tento návrh přistoupili pouze za předpokladu přesunutí staveb adminem.
Dotazník vyplňte zde.

Server je aktuálně již dostupný.

Omlouváme se vám za nedostupnost serveru.