Oprava Questů

Po nějaké té době pátrání, stahování potřebných knihoven a všech ostatních věcech, se mi podařilo upravit plugin zajišťující fungování Questů.

Co to znamená?
V prvé řadě to, že před samotnou úpravou došlo k vytvoření zálohy, přesněji 16. 08. 23:21. Tudíž následující 1-2 dny berte s rezervou. Je to zkušební doba během které se uvidí jestli jsou tedy Questy opraveny, pokud ne, a dojde k nějaké větší chybě, která by způsobila značný nepořádek na serveru, došlo by k nahrání zálohy z onoho času. Tudíž všechen postup od té doby by byl pro vás ztracen.

//EDIT 17. 8. 2019
Vzhledem k tomu, že od úpravy nedošlo k žádné chybě, a i těm kterým nefungovaly původně questy teď fungují zcela bez problémů bez zásahu adminů, uzavírám tímto zkušební dobu. Tudíž se nemusíte už bát že by jste přišli o postup kvůli nahrání zálohy.

Ovšem za předpokladu že bude vše fungovat jak má, znamená to že už nebude docházet k situacím kdy nešlo odevzdat itemy NPC.

Případné přetrvávající problémy mi hlašte ve hře přes /mail send KitsuneSakul <text>.