Základní příkazy

Tohle jsou příkazy ke kterým mají přístup všichni hráči kteří nejsou nováčci:
/changepassword
<staré heslo> <nové heslo> – Změní heslo
/back – Teleport na místo smrtí/na předchozí místo (5 pumpcoinu)
/sethome <jméno> – Nastavení domovské lokace
/home <jméno> – Teleport do domovské lokace
/delhome <jméno> – Zrušení vytvořené domovské lokace
/afk – Označí tě za nepřítomného.
/kit – Zobrazí seznam kitů/givne ti dostupný kit
/kit šunka – Dá ti šunku (5 pumpcoinu)
/who – Seznam online hráčů
/mail <hráč> <zpráva> – Pošle hráči zprávu (ikdyž je offline)
/sebevrazda – Zabiješ se
/tpa <hráč> – Pošle žádost o teleport hráči
/tpyes – Přijmutí žádosti o teleport
/tpno – Zamítnutí žádosti o teleport
/msg <hráč> <zpráva> – Pošle soukromou zprávu hráči
/warp <warp> – Ukáže serverové warpy/teleportuje na serverový warp
/worth – Vypíše ti hodnotu předmětu který držíš v ruce.
/sell hand/all – Prodá předmět který más v ruce/prodá všechny možné předměty v inventáři
/trade <hráč> – Pošle žádost o obchod hráči
/spawn – Teleport na hlavní spawn
/kit <jméno> – Vypíše seznam kitů/dá ti zadaný kit.
/money <hráč> – Zobrazí tvé/cizí peníze
/baltop <hráč> – Zobrazí nejbohatší hráče serveru.
/ignore <hráč> – Umlčí pro tebe zadaného hráče.
/warp <jméno> – Vypíše ti seznam warpů/teleportuje tě na serverový warp.
/pay <nick> <částka> – Pošle peníze <částku> hráči <nick>
/ping <hráč> – Vypíše ti tvou (nebo hráčovu, stabilní je 0-120) rychlost připojení k serveru
/skinupdate – Pokud máte originální minecraft, a změnili jste si skin, toto vám ho updatne.
/is create – Vytvoří ti skyblock ostrov (funkční pouze na /warp skyblock)
/is delete – Smaže ti skyblock ostrov (funkční pouze na /warp skyblock)
/is add <nick> – Přidá na tvůj ostrov hráče (funkční pouze na /warp skyblock)
/is leave – Odejdeš z ostrova kde jsi přidaný (funkční pouze na /warp skyblock)
/irc list – Seznam hráčů přítomných na IRC.
/irc msg <nick> <zpráva> – Soukromá zpráva hráči na IRC.
/res auto – Vytvoří ti residenci o maximální velikosti kolem tebe.
/res remove – Smaže tvojí residenci ve které stojíš.
/res pset <nick> trusted t Přidá hráči všechny práva ve tvojí residenci.
/q – Stylové odpojení ze hry.
/banlist <strana> – Seznam potrestaných hráčů.
/checkban <nick> – Zkontroluje jestli daný hráč má ban/vypíše detaily banu.
/history <nick> – Všechny tresty které zadaný hráč kdy dostal.
/advrecipe <předmět> – Ukáže jak se kraftí speciální předmět u smithů.
/trash – Otevře prostor pro vyhození nepotřebných předmětů (od levelu 2)
/lastjoin <hráč> – Zobrazí čas od kdy je daný hráč online na serveru (od levelu 5)
/lastquit <hráč> – Zobrazí datum a čas kdy byl daný hráč naposledy online (od levelu 5)

 

Chat příkazy:
[i] – Ukáže do chatu předmět který máš v ruce.
@lag – Zkontroluje stav lagů serveru.
@forum – Odkaz na forum serveru.
@doly/@piskovna – Ukáže čas zbývající do resetu dolů a pískovny.
@web – Vloží do chatu link na serverový WEB.
@ts3 – Vloží do chatu IP a heslo na serverový TeamSpeak.
@ip – Vloží do chatu link na serverovou IP adresu, i číselnou.
@nabor – Informace o náboru.
@plug – Vloží do chatu link na serverový Plug.dj
@event – Informace o aktuálně probíhajícím měsíčním eventu.
@<ČlenAdminTeamu> – Vypíše informace o člověku a jeho roli.
@hlas – Pošle link na aktuální hlasování serveru.
@test – Otestování zda-li je PCBot funkční.
@pravidla – Napíše link na pravidla serveru.
@irc – Odkaz na IRC nebo na návod na založení IRC.
@prikazy – Odkaz na tuto stránku.
@penize – Jak vydělat peníze – Pumpcoiny.
@admin – Seznam členů admin-teamu.
Bonusy: @Crafterko, @EASYgamesSK, @iMatus, @iLuky, @timleg002@BySe3ltix